“พรรคไทยสร้างไทย” เปิดศูนย์ประสานงานจังหวัดปัตตานี ปักธงจังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณหญิงสุดารัตน์ ย้ำร่วมสร้าง “สันติภาพกินได้”

       ที่จังหวัด ปัตตานี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายโภคิน พลกุล นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์นายวิจักร อากัปกริยา นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน นายกัณวีร์ สืบแสง นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ยังมีภารกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับ นายอาลีฟ มาแฮ รักษาการประธานกลุ่ม Patani Baru และนายสูไฮมี ดุลลาสะ เลขาธิการฯ กลุ่ม Patani Baru รวมถึงนายฮากิม พงตีกอ คณะทำงานด้านนโยบาย กลุ่ม Patani Baru
       โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานจังหวัดปัตตานี และเตรียมพัฒนาเป็นสาขาพรรคไทยสร้างไทย ประจำจังหวัดต่อไป คุณหญิงสุดารัตน์ ย้ำว่า พรรคไทยสร้างไทย มุ่งเน้นการแสวงหาสันติภาพ และต้องเป็น”สันติภาพที่กินได้” ให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกคน หลักการสำคัญของพรรคไทยสร้างไทย คือยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มุ่งแก้ความเหลื่อมล้ำ สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดน มุ่งแก้ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ของประเทศ

       พรรคไทยสร้างไทยจะสู้เพื่อคนตัวเล็ก เพื่อความเป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อโอกาสและอนาคตที่ดี และดีใจที่หลักการสำคัญของพรรคไทยสร้างไทย ตรงกับหลักการของพี่น้องในจังหวัดปัตตานี ที่มุ่งแสวงหาความร่วมมือด้านสันติภาพเช่นกัน และเลือกที่จะใช้การแสวงหาสันติภาพ ผ่านระบบรัฐสภา ที่พี่น้องได้ร่วมกันเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย และในอนาคตจะเข้าไปเป็นปากเสียงเพื่อสร้างความสุข ความเจริญ พร้อมขอบคุณกลุ่มPatani Baru ที่มาช่วยประสานงานตลอดการลงพื้นที่ โดยเป้าหมายการทำงานชัดเจนว่า ตั้งใจแสวงหาแนวทางสันติภาพ ผ่านระบบที่ถูกต้อง ไม่ใช้ความรุนแรง แต่จะใช้รัฐสภาในการสร้างโอกาสให้กับพี่น้อง สร้างความอยู่ดีกินดี สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และที่สำคัญคือการร่วม”สร้างสันติภาพที่กินได้”

“เราอยากให้สันติภาพมานำการเมืองในพื้นที่ สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ และได้น้องๆ ปาตานี บารู มาประสานงานทำให้มีความร่วมมือจับมือกัน น้องๆแสวงหาสันติภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในระบบรัฐสภา ซึ่งตรงกับนโยบายของพรรค”

นายอาลีฟ มาแฮ รักษาการประธานกลุ่ม Patani Baru
       เปิดเผยว่า การได้ร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทย เป็นโอกาสของคนที่นี่ ที่เป็นแสวงหาโอกาสเหล่านี้มาตลอด เพราะปาตานี บารู คุยเรื่องการทำงานการเมืองที่จะส่งผลดีต่อบ้านเรา เรามีความมั่นใจว่าพรรคไทยสร้างไทย ตอบโจทย์เพราะมีนโยบายการกระจายอำนาจ ยุติราชการรวมศูนย์ จึงขอขอบคุณที่ทางไทยสร้างไทยสร้างความมั่นใจให้พวกเราที่ตะสัญญาว่าเราจะพยายามทำงานนี้ให้ดีที่สุด และจะประสปความสำเร็จ

       นายสูไฮมี ดุลลาสะ เลขาธิการฯ กลุ่ม Patani Baru ขอบพระคุณ คุณหญิงสุดารัตน์ที่ให้เกียรติและให้โอกาสกลุ่มปาตานีบารู ทำงานร่วมกับพรรค เพื่อใช้กลไกการเมืองขับเคลื่อน สันติภาพ อัตลักษณ์ โดยเฉพาะ สันติภาพที่กินได้ เป็นจุดยืตที่จะผลักดันประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น
คุณหญิงสุดารัตน์ ซาบซึ้งใจ ที่ชาวปัตตานีมอบความอบอุ่น มองทุกคนเป็นลูกหลาน ตามคำสอนของอัลเลาะห์ ซึ่งนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย จะร่วมกันสร้างสันติภาพที่กินได้ ให้กับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักการของพรรคไทยสร้างไทยตรงกับพี่น้อง ที่ต้องได้รับความยุติธรรม ได้รับโอกาสในการทำมาหากิน โอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และโอกาสของเยาวชนลูกหลาน

       ผ่านการเติมเพิ่มพลังให้กับประชาชนคนตัวเล็ก รวมถึงการมีนโยบาย ที่จะมีสภาประชาชน ซึ่งพี่น้องทุกคน จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ตรวจสอบการใช้งบประมาณ ว่าตรงความต้องการและโปรงใสหรือไม่ จากนั้นก็เติมทุนให้ประชาชนผ่าน4 กองทุนประกอบด้วย

กองทุน SMEs เพื่อให้ SMEs โดยเฉพาะ Micro SMEs ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำได้
       กองทุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกษตรกรและลูกหลานได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนมาต่อยอดกิจการสร้างรายได้จากที่ดินทำกิน จากภูมิปัญญาของตัวเอง เพื่อให้ลูกหลานกลับมาทำงานในบ้านเกิด รวมถึงยังมีจุดแข็งด้านภาษาซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่สามารถต่อยอดสร้างโอกาสสร้างความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันยังมีวัฒนธรรมที่ถือเป็นจุดแข็ง
กองทุนคนตัวเล็ก จะเป็นแหล่งสร้างทุนให้คนตัวเล็ก แทนการกู้หนี้นอกระบบ ที่ดอกเบี้ยโหดร้อยละ 20 ต่อเดือน เหลือเพียงร้อยละ4-5 ต่อปี สามารถกู้ได้ตลอดชีวิต เพียงต้องรักษาวินัยการผ่อนชำระ
       กองทุนสตาร์ทอัพ เพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสตั้งตัวเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยความรู้ความสามารถที่ตนเองเป็นผู้คิดค้นขึ้นมา เปิดโอกาสให้เกษตรกรและลูกหลานเกษตรกรได้มีทุนทำธุรกิจบนพื้นที่และภูมิปัญญาของตัวเอง
ขณะเดียวกันพรรคไทยสร้างไทย ตั้งใจดูแลผู้สูงอายุ ด้วยนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ มุ่งดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรง มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย และจะเป็นการลดภาระ ลดความกังวลของลูกหลาน ทำให้มีเงินตั้งตัวได้ไวขึ้น โดยไม่ต้องแบกค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุในครอบครัว

Comments are closed.