“สุดารัตน์” ควง “แมน เจริญวัลย์” ลุยอวยพรปีใหม่ประชาชนเขตบึงกุ่ม ชู นโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาท

       คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย นายแมน เจริญวัลย์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตบึงกุ่ม คันนายาว นายกล้วย เกตินิคม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตบึงกุ่ม คันนายาว พรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและกราบอวยพร ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ พี่น้องประชาชน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ขณะเดียวกันยังเน้นย้ำถึงความตั้งใจ ของพรรคไทยสร้างไทย ที่ต้องการดูแลผู้สูงอายุอย่างสมศักดิ์ศรี โดยทำนโยบาย บำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท

       ซึ่งนโยบายบายดังกล่าวไม่ใช่ประชานิยม หรือโครงการประชารัฐ แต่เป็นการคิดอย่างมีหลักการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศ กำลังเดินเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาของผู้สูงอายุ ที่”แก่ก่อนรวย” ทำงานหนักทั้งชีวิต แต่ยังยากจนดังนั้นการดูแลประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงวัย ผ่านนโยบาย”บำนาญประชาชน” 3,000 บาท ต่อเดือน จะเข้ามาดูแลความเป็นอยู่ ทดแทนความเสียสละในการทำงานให้สังคมดีขึ้น โดยต้องทำควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะมีผู้รับผิดชอบจัดโปรแกรมดูแลสมอง ดูแลกล้ามเนื้อ ให้แข็งแรงทั้งร่างกาย ทั้งจิตใจอยู่ตลอด สามารถกลับมาเป็นอาสา เป็นกำลังสำคัญช่วยดูแลสังคม ดูแลลูกหลานต่อไป

       สำหรับพรรคไทยสร้างไทย ตั้งใจดูแลผู้สูงอายุ ด้วยนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ มุ่งดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรง มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย และจะเป็นการลดภาระ ลดความกังวลของลูกหลาน ทำให้มีเงินตั้งตัวได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุในครอบครัว

Comments are closed.