#กาไล่ลุง

เมื่อสัปดาห์ก่อน นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ “6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง”

พบว่า “ร้อยละ 33.72 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย เพราะ การบริหารงานประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คืบหน้า แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ บริหารประเทศไม่ดีทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ไม่ได้ใส่ใจประชาชนเท่าที่ควร ยังไม่โปร่งใสพอ ไม่มีความเป็นธรรม และช่วยเหลือแต่พวกของตัวเอง”

การเดินทางของหน่อย และทีมเพื่อไทย ที่มัญจาคีรีและหนองเรือตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นตัวพิสูจน์ผลโพลล์ได้เป็นอย่างดี

เพราะทุกที่ที่เราไป พี่น้องประชาชนบ่นระบายถึงความทุกข์ใจตั้งแต่ทุกข์จากภัยแล้ง ทุกข์จากยังไม่ได้เงินชดเชย ทุกข์จากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทุกข์จากค่าครองชีพสูง ยาเสพติดระบาดหนักมาก

ไปจนถึงทุกข์ใจเพราะรัฐบาลทำไม่ได้ตามสัญญา สอดรับกับผลโพลล์ที่บรรยายว่ารัฐบาลนี้ “แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ บริหารประเทศไม่ดี ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ไม่ได้ใส่ใจประชาชนเท่าที่ควร”

เพราะถ้าใส่ใจประชาชนเป็นลำดับแรก ปัญหาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนจะต้องถูกจัดวางเพื่อลงมือแก้ไขปัญหาเป็นลำดับแรก

ปัญหาปากท้องก็ดี ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำก็ดี จะต้องมีทางออก

แต่สิ่งที่เราพบตลอดการครองอำนาจในห้วงเวลา 6 เดือน คือความพยายามในการกำจัดคู่แข่งทางการเมือง บิดกติกาในสภาเพื่อให้ฝ่ายตัวเองชนะ จัดทำงบประมาณแผ่นดินเอื้อการขยายอำนาจของกองทัพ ออกนโยบายเอื้อทุนใหญ่ผูกขาดประเทศ และล่าสุดคือแจกกล้วยดึงคะแนนในสภา ต่อรองการเมือง เพื่อให้ตัวเองครองอำนาจได้ราบรื่น ยาวนาน

ทั้งหมดนี้คือเหตุผลของการออกไป #กาไล่ลุง

พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ จึงขอฝากความหวังไปยังพี่น้องประชาชนเขต 7 พี่น้องชาวหนองเรือ และมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ให้ออกไปช่วย #กาไล่ลุง

กาครั้งนี้มีความหมาย ไม่ใช่แค่เพิ่ม 1 หนึ่งคะแนนเสียง 1 ที่นั่ง ให้กับ #7พรรคฝ่ายประชาธิปไตย

แต่เป็นการกาเพื่อสื่อสารต่อ ลุง ว่า #ประชาชนทนไม่ไหวแล้ว

ต้องการเปลี่ยนรัฐบาลที่ “ไม่ใส่ใจความทุกข์ของประชาชน-บริหารงานไม่โปร่งใส-ใช้อำนาจไม่เป็นธรรม มุ่งแต่ขจัดคู่แข่ง และช่วยเหลือแต่พวกพ้องตัวเอง” ออกไป

พี่น้องคะ… “ธนิก มาสีพิทักษ์” ชื่อนี้คือชื่อของนักสู้ฝ่ายประชาธิปไตย ที่เข้าอกเข้าใจปัญหาของพี่น้องชาวนาเป็นอย่างดี เพราะธนิกคือลูกชาวนาที่ได้สัมผัสถึงความทุกข์ของชีวิตชาวนามากับตัว และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหา และทวงสัญญาจากรัฐบาล ให้พี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะพี่น้องขาวหนองเรือ และมัญจาคีรี

1 คะแนนเสียงในมือพี่น้อง จึงมีความหมายเพราะเป็นโอกาสให้พี่น้องได้สะท้อนความรู้สึกโดยตรงไปยังรัฐบาล ว่า เงินในกระเป๋าหดหายไปขนาดไหนแล้ว ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำขนาดไหนแล้ว เงินชดเชยภัยแล้งได้ล่าช้าไปขนาดไหนแล้ว และที่สำคัญคือ พี่น้องทุกข์ขนาดไหน

พี่น้องรู้สึกอย่างไร ได้โปรดใช้การเลือกตั้งวันที่ 22 ธันวาคมนี้ ส่งสัญญาณให้รัฐบาลได้รับรู้ค่ะ

#กาไล่ลุง
#กาธนิกเบอร์1

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*